Cenník opráv diesel komponentov

 

 The_financial_crisis_Wallpaper_Money_Wad_of_money_019524_.jpg

Maloobchodný cenník opráv opráv diesel komponentov - vstrekovačov a čerpadiel.

Pre veľkoobchodné zľavy (autoservisy), nás prosím kontaktujte.

 

 


Vstrekovače mechanické

 • Kontrola na skúšobnej stolici (dvojpružina)   10,00 EUR bez DPH (12,00 EUR s DPH)
 • Kontrola - sada 4ks (jednopružina)               10,00 EUR bez DPH (12,00 EUR s DPH)
 • Oprava vstrekovača DHK (dvojpružina)        15,00 EUR bez DPH (18,00 EUR s DPH)
 • Oprava vstrekovača DHK (standard)             10,00 EUR bez DPH (12,00 EUR s DPH)
 • Oprava vstrekovača Stepped holder - nakl.  20,00 EUR bez DPH (24,00 EUR s DPH)
 • Čistenie vstrekovača(mechanicky + ultrazvuk)5,00 EUR bez DPH (6,00 EUR s DPH)
   

Vstrekovače common rail

BOSCH

 • Kontrola na skúšobnej stolici (ELM)              16,66 EUR bez DPH (20,00 EUR s DPH)
 • Kontrola na skúšobnej stolici (piezo)              20,00 EUR bez DPH (24,00 EUR s DPH) 
 • Kontrola s kontrolou IMA kódu                      20,00 EUR bez DPH (24,00 EUR s DPH)
 • Čistenie vstrekovača(mechanicky + ultrazvuk)3,00 EUR bez DPH  (3,90 EUR s DPH)
 • Oprava sedla riadiaceho ventilu                  22,50 EUR bez DPH (27,00 s DPH)
 • Oprava vstrekovača CRI                             40,00 EUR bez DPH (48,00 EUR s DPH)
 • Oprava vstrekovača CRIN (nákladne vozy)    50,00 EUR bez DPH (60,00 EUR s DPH)
 • Oprava vstrekovača s IMA charakteristikou   50,00 EUR bez DPH (60,00 EUR s DPH)

DELPHI

 • Kontrola vstrekovača s C2i kódom (16miest) 20,00 EUR bez DPH (24,00 EUR s DPH)
 • Kontrola vstrekovača s C3i kódom (20miest) 25,00 EUR bez DPH (30,00 EUR s DPH)
 • Čistenie vstrekovača                                  5,00 EUR bez DPH (6,00 EUR s DPH)
 • Oprava vstrekovača s C2I kódom                40,00 EUR bez DPH (48,00 EUR s DPH)
 • Oprava vstrekovača s C3I kódom                50,00 EUR bez DPH (60,00 EUR s DPH)

DENSO

 • Kontrola na skúšobnej stolici                   20,00 EUR bez DPH (24,00 EUR s DPH)
 • Čistenie vstrekovača ultrazvukom            5,00 EUR bez DPH (6,00 EUR s DPH)
 • Oprava vstrekovača CR DENSO               100,00 EUR bez DPH (120,00 EUR s DPH)

SIEMENS - CONTINENTAL VDO

 • Kontrola na skúšobnej stolici                   20,00 EUR bez DPH (24,00 EUR s DPH)
 • Čistenie vstrekovača ultrazvukom             5,00 EUR bez DPH (6,00 EUR s DPH)
 • Oprava common rail vstrekovača             40,00 EUR bez DPH (48,00 EUR s DPH)

 

Vstrekovače EUI (PD)

BOSCH, DELPHI, CONTINENTAL VDO (Siemens)

 • Kontrola na skúšobnej stolici - osobné             25,00 EUR bez DPH (30,00 EUR s DPH)
 • Kontrola na skúšobnej stolici - nákladné          30,00 EUR bez DPH (36,00 EUR s DPH)
 • Kontrola na skúšobnej stolici SIEMENS VDO20,00 EUR bez DPH (24,00 EUR s DPH)
 • Čistenie vstrekovača ultrazvukom                    5,00 EUR bez DPH (6,00 EUR s DPH)
 • Oprava EUI BOSCH- osobné vozidlo            40,00 EUR bez DPH (48,00 EUR s DPH)
 • Oprava EUI (EUP) BOSCH- nákl. vozidlo    75,00 EUR bez DPH ( 90,00 EUR s DPH)
 • Oprava EUI/EUP DELPHI                             75,00 EUR bez DPH (90,00 EUR s DPH)
 • Oprava EUI Siemens                                     99,00 EUR bez DPH (118,80 EUR s DPH)

Oprava EUI Siemens obsahuje rozobratie a vyčistenie vstrekovača, zloženie, oprava piezoaktuátora, test na skúšobnej stolici.
 

 


Čerpadlá

 Rotačné čerpadlá BOSCH, DELPHI (LUCAS), DENSO, ZEXEL, STANADYNE

 • Oprava čerpadla BOSCH VE                             150,00 EUR bez DPH (180,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla BOSCH VE - nákladné           200,00 EUR bez DPH (240,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla BOSCH VE EDC-elektronické 150,00 EUR bez DPH (180,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla BOSCH VP44/30/29                300,00 EUR bez DPH (360,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla LUCAS DPC                           150,00 EUR bez DPH (180,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla LUCAS DPC - DPC(Turbo)    200,00 EUR bez DPH (240,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla LUCAS DPC - DPCN         )   200,00 EUR bez DPH (240,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla LUCAS DPA/DPS/DP200        300,00 EUR bez DPH (360,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla LUCAS DP200/210/310           300,00 EUR bez DPH (360,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla LUCAS EPIC                        300,00 EUR bez DPH (360,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla Denso VE                               300,00 EUR bez DPH (360,00 s DPH) 
 • Oprava čerpadla Denso V3/V4/V5-P               300,00 EUR bez DPH (360,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla ZEXEL VE                           200,00 EUR bez DPH (240,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla ZEXEL VE(Turbo)                 200,00 EUR bez DPH (240,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla ZEXEL COVEC EEPROM    300,00 EUR bez DPH (360,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla ZEXEL EDC                           200,00 EUR bez DPH (240,00 s DPH) 
 • Oprava čerpadla ZEXEL VRZ                         330,00 EUR   bez DPH (396,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla STANADYNE mechanické      200,00 EUR bez DPH (240,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla STANADYNE elektronické     270,00 EUR bez DPH (324,00 s DPH)
 • Kontrola čerpadla VP29/30/44/VRZ(test)        100,00 EUR bez DPH (120,00 s DPH)
 • Kontrola čerpadla VP29/30/44 nákladné          100,00 EUR bez DPH (120,00 s DPH)
 • Kontrola čerpadla LUCAS EPIC                      100,00 EUR bez DPH (120,00 s DPH)
 • Kontrola čerpadla BOSCH EDC                      150,00 EUR bez DPH (180,00 s DPH)
 • Časovanie rotačného čerpadla                      35,00 EUR bez DPH (42,00 s DPH)
 • Časovanie rotačného čerpadla VP29/30/44      65,00 EUR bez DPH (78,00 s DPH)
 • Zloženie čerpadla pre vrátenie ak sa zákazník po mechanickej kontrole rozhodne čerpadlo neopravovať:
  Čerapadlá radové + rotačné                          20,00 EUR bez DPH (24,00 s DPH)
  Čerapadlá BOSCH VP29/30/44                        35,00 EUR bez DPH (42,00 s DPH)

Radové čerpadlá BOSCH, ZEXEL, MOTORPAL, YANMAR, DENSO

 • Oprava radového čerpadla BOSCH PE P,H,R,M 600,00 EUR bez DPH (720,00 s DPH)
 • Oprava radového čerpadla ZEXEL,Denso,Lucas 600,00 EUR bez DPH (720,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla MOTORPAL typ PV-A(B)       150,00 EUR bez DPH (180,00s DPH)
 • Oprava čerpadla MOTORPAL typ M e (f)          150,00 EUR bez DPH (180,00 s DPH)
 • Test čerpadla MOTORPAL                                   50,00 EUR bez DPH (60,00 s DPH) 
 • Kontrola radového čerpadla na stolici                 225,00 EUR bez DPH (270,00 S DPH)

                                                

Common rail čerpadlá BOSCH, DELPHI, DENSO, CONTINENTAL VDO (Siemens)

 • Kompletná kontrola čerpadla BOSCH                    99,00 EUR bez DPH (118,80 s DPH)
 • Kompletná kontrola čerpadla DELPHI                   99,00 EUR bez DPH (118,80 s DPH)
 • Kompletná kontrola čerpadla DENSO                   99,00 EUR bez DPH (118,80 s DPH
 • Kompletná kontrola čerpadla CONTINENTAL     99,00 EUR bez DPH (118,80 s DPH)
 • Kompletná kontrola čerpadla CR nákladné          150,00 EUR bez DPH (180,00 s DPH)
 • Test čerpadla BOSCH CP2                                   225,00 EUR bez DPH (270,00 s DPH)
 • Kompletná kontrola common rail čerpadla obsahuje čiastočné rozobratie, mechanickú vizuálnu kontrolu, vyčistenie ultrazvukom, zloženie a test na skúšobnej stolici (získate istotu o stave čerpadla)            
 • Oprava čerpadla BOSCH CP1                         100,00 EUR bez DPH (120,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla BOSCH CP2                         300,00 EUR bez DPH (360,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla BOSCH CP3 a CP1H           130,00 EUR bez DPH (156,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla DELPHI DFP1                      165,00 EUR bez DPH (198,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla DELPHI DFP3, DFP6             165,00 EUR bez DPH (198,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla DENSO HP3                        130,00 EUR bez DPH (156,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla DENSO HP2                        165,00 EUR bez DPH (198,00 s DPH)
 • Oprava čerpadla Continental-Siemens            130,00 EUR bez DPH (156,00 s DPH)
 • Mechanická kontrola čerpadla                         20,00 EUR bez DPH (24,00 S DPH)
  Zloženie čerpadla pre vrátenie ak sa zákazník po mechanickej kontrole rozhodne čerpadlo neopravovať:                                  25,00 EUR bez DPH (30,00 s DPH)

 Ostatné

 • Kontrola jedného komponentu na rampe CR   20,00 EUR bez DPH (24,00 s DPH)
 • Čistenie rampy CR                                           10,00 EUR bez DPH (12,00 s DPH)
 • Oprava + čistenie rampy CR                            20,00 EUR bez DPH (24,00 s DPH)                            

V PRÍPADE ROZHODNUTIA ZÁKAZNÍKA O OPRAVE KOMPONENTU IHNEĎ PO TESTOVANÍ SA NEÚČTUJE POPLATOK ZA TEST KOMONENTU.

(TZN. ZÁKAZNÍK PLATÍ IBA OPRAVU)

 


Mechanická kontrola obsahuje:

Rozobratie čerpadla, posúdenie, u VP29/30/44 kontrolu riadacej jednotky

Kompletná kontrola čerpadla obsahuje:

Rozobratie čerpadla, posúdenie stavu komponentov, vyčistenie, osadenie nových tesnení, zloženie, kontrola a nastavenie na stolici ak je možné.

Oprava obsahuje:
Rozobratie čerpadla, analýza závad, vyčistenie, pretesnenie, poskladanie, nastavenie a test.
! CENA ÚKONOV (OPRÁV A TESTOV) NEOBSAHUJE NÁHRADNÉ DIELY POTREBNÉ NA OPRAVU. CENA NÁHRADNÝCH DIELOV SA STANOVUJE PO KONTROLE KOMPONENTU !

Ceny úkonov platia pri nami dodaných náhradných dieloch.