X
DIESEL SPECIALISTS

Kontrola a čistenie vstrekovačov

Pri dlhodobej prevádzke motora dochádza k postupnému
zanášaniu dýz vstrekovača. Tento jav sa mnohonásobne viac prejavuje
pri motoroch vybavených LPG vstrekovaním.
Zanášanie sa prejaví postupným predlžovaním
času otvorenia vstrekovača, nerovnomerným
a nehomogénnym rozprášením paliva a v najhoršom
prípade uviaznutím ihly a úplným
znefunkčnením vstrekovača.
Na motore je poznateľná nerovnomernosť
chodu, problémy so stabilizáciou voľnobehu,
zhoršené emisné parametre, prípadne
vynechávanie spaľovania alebo výpadky
jednotlivých valcov. Čistenie sa odporúča už pri
motoroch s prebehom 100.000km a následne
každých 50.000km (u LPG 20.000km)
Testom je možné lokalizovať vadný, prípadne
nesprávne fungujúci vstrekovač. Po čistení sa
zlepšuje plynulosť chodu motora, emisné i výkonové
parametre...

CENA 59,50 EUR pre 4ks vstrekovačov