X
DIESEL SPECIALISTS

Common rail

Popis činnosti

Čerpadlá common rail slúžia na zásobovanie palivového zásobníku – railu pod systémovým a požadovaným tlakom. Zmena tlaku je buď riadená priamo, alebo dosiahnutá zmenou objemu stlačeného paliva. V skratke – čerpalo musí stlačiť pod požadovaným tlakom minimálne taký objem paliva, aký vstreknú vstrekovače do valcov plus objem aký prejde do prepadového vedenia vstrekovačov.


Postup kontroly a opravy

• Prevzatie čerpadla od zákazníka
• Povrchové umytie a čistenie
• Rozobratie čerpadla + posúdenie
• Zloženie čerpadla a test na skúšobnej stolici
• Príprava rozpočtu pre zákaníka
• V prípade, že sa zákazník rozhodne čerpadlo opravovať, nasleduje opätovné rozobratie čerpadla
• Kompletné čistenie použiteľných dielov chemicky v ultrazvukovej vani
• Zloženie čerpadla s výmenou poškodených dielov za originálne nové diely
• Všetky tesnenia a niektoré skrutkové spoje sú automaticky nahradené novými
• Test na skúšobnej stolici s vytlačením protokolu
• Uzavretie a balenie čerpadla
• Odovzdanie, alebo odoslanie zákazníkovi