X
DIESEL SPECIALISTS

DENSO

 denso_logo.jpg

Japoský predstaviteľ podobne ako Zexel najskôr kopíroval radové a rotačné čerpadlá Bosch, ktoré vyrábali v ich licencii. Neskôr vyvinuli magnetom riadené rotačné čerpadlá typu ECD V3, V4, V5. Princíp bol podobný ako u čerpadiel VP44 Bosch, s tým rozdielom, že riadiaca jednotka čerpadla nebola súčasťou čerpadla, ale nachádzala sa niekde vo vozidle. Celkovo možno povedať, že pre vysokú kvalitu spracovania sa rotačné čerpadlá DENSO radia medzi najspoľahlivejšie vobec a majú vysokú životnosť. Všetky sú plne opraviteľné.

ČERPADLÁ COMMON RAIL DENSO

Prvým typom bolo čerpadlo HP0 odvodené od radového čerpadla a použité v úžitkových vozidlách a technike. Nasledovalo HP2 jedinečnej konštrukcie. Ide o radiálne čerpadlo s dvoma nezávislými sekciami. Tlak je riadený dvoma ventilami (každý pre jednu sekciu) dobou aktivácie od riadiacej jednotky. Práve z nutnosti ventilu zopnúť a rozopnúť každú otáčku vyplynula ich citivosť na nečistoty a otery, ktoré sa začinajú tvoriť v tomto type čerpadla už aj skôr ako po 200tis km. Preto v ďaľších vývojových typoch HP3 a HP4 sa úplne zmenila konštrukcia čerpadla. Síce sa opäť jedná o najtrvácnejšie CR čerpadlá vôbec podobné končtrukcii CP1H od Bosch, ale práve dávkovacie jednotky SCV ostávajú veľmi citlivé na zníženú kvalitu paliva.

CR čepadlá sú plne opraviteľné.

9_PUMP_Denso_HP0.jpg

HP0

 

hp2.jpg

HP2

 

 

6_PUMP_Denso_HP3_Common_Rail.jpg

HP3