X
DIESEL SPECIALISTS

Servis klimatizácie

Klimatizácia je dnes už bežnou výbavou automobilov. Dokonca väčšina nových vozidiel výchádza z výroby vybavených klimatizáciou. Aj keď sa na prvý pohľad klimtizácia javí ako bezúdržbová, je to pomerne komplikovaný celok, ktorý bez pravidelnej údržby a servisu nebude dlhodobo fungovať správne...

Všeobecne je bežný únik chladiva 5 - 15% chladiva ročne z nového okruhu, ktorý je tesný a v poriadku. To znamená, že za 4-6 rokov je potrebné minimálne zregenerovať a doplniť systém chladiacim médiom.

V zimnom období, keď sa klimatizácia nepoužíva sa odporúča aspon raz za mesiac na pár sekúnd pustiť klimatizáciu aby bola zopnutá elektromagnetická spojka kompresora a tento urobil aspon pár otáčok. Obmedzí sa tak únik média cez tesnenia kompresora.

Kondenzátor - chladič klimatizácie, je potrebné čistiť od nečistôt, ktoré naň nalietajú pri jazde. Len tak za môže zabezpečiť jeho výkon a spoľahlivé ochladenie stlačeného chladiva.

Prevádzame detekciu netesností systému, diagnostiku a opravu elektrosústavy klimatizácie, opravu kompresorov, plnenie a regeneráciu chladiva a kontrolu systému...