X
DIESEL SPECIALISTS

Príprava na STK a EK

Táto služba zahŕňa komplexnú prehliadku vozidla so zameraním sa na úkony obsiahnuté v technickej prehliadke motorového vozidla, stanovenej zákonom. Menovite kontrola a nastavenie komplet osvetlenia vozidla, kontrola podvozkových častí, súmernosti a sily brzdovej sústavy na brzdovej stolici MAHA, kontrola stavu a kvality brzdovej kvapaliny, v prípade záujmu aj premeranie emisií motora.