X
DIESEL SPECIALISTS

Vyťahovanie vstrekovačov

Vďaka konštrukcii hláv valcov aj samotrného vstrekovača značne narástla dĺžka vstrekovača u systémov common rail oproti konvenčnému dvoj, alebo jednopružinovému vstrekovaču. Z tohto vyplynuli následné problémy s ich "zapečením" v hlave valcov. Nie zriedka pri nutnosti demontáže vstrekovača tento nie je možné vytiahnuť z tunela v hlave valcov kôli korózii, alebo nánosu spalín (v prípade netesného sedla vstrekovača).

Doteraz bola častokrát nutná až demontáž hlavy valcov a následné poškodenie vstrekovača. Telo vstrekovača nie je prispôsobené na prenášanie veľkých síl, takže pri pokusoch o vytiahnutie boli na ňom stopy, ktoré znemožňovali použiť vstrekovač ako "starý diel" pri exchange programoch výrobcov (požadujú aby diel nebol mechanicky poškodený).

Naša firma ponúka vyťahovanie vstrekovačov unikátnou technológiou výrobcu PICHLER GERMANY. Pri vyťahovaní sa použivajú pevné vnútorné časti vstrekovačov na uchytenie špeciálnych prípravkov a tieto následne prenášajú osové sily od zdroja energie, ktorými sú rázové kladivá, alebo hydraulický piest.

Cena úkonu:

-vytiahnutie "zapečeného vstrekovača" z motora, vytiahnutie tepelnej podložky, vyčistenie šachty vstrekovača, zafrézovanie sedla vstrekovača od 50,00 EUR bez DPH (60,00 EUR s DPH)